Svazek měst a obcí VKM

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 zde, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 zde, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019 zde, Rozvaha k nahlédnutí zde.