Svazek měst a obcí VKM

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 zde, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 zde, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019 zde, Rozvaha k nahlédnutí zde.

Datum vyvěšení: 18. 05. 2020 / 08:17