Studna v centrálním parku

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. Co ale skrývá centrální park v srdci obce?“

Vážení spoluobčané,

v minulém volebním období proběhla revitalizace centrálního parku v ulici Ke Tvrzi. Projekt za téměř dva miliony korun se věnoval celkové obnově zeleně, přidání cest, herních prvků a míst k sezení a odpočinku. Projekt byl částečně dotován a společně s revitalizací proběhla i obnova a restaurování památek v tomto parku.

Bohužel, nově zasazená zeleň začala postupně umírat. Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu v letních měsících některé nově vysazené stromy, ale i letité, postupně proschly nebo přímo uschly.

Vzhledem k omezeným možnostem tuto zálivku realizovat z externích zdrojů, je jednoznačně možné zalévat zeleň z obecní kopané studny, která se nachází uprostřed našeho parku a je pravděpodobně desítky let nefunkční. Bohužel v rámci revitalizace tohoto parku, oprava a zprovoznění této studny, nebylo provedeno ani zahrnuto do celkového projektu obnovy centrálního parku. Kladu si otázku, k čemu tedy studna v parku byla, když ne k zalévání?

Abychom předešli dalšímu usychání zeleně v parku rozhodli jsme se, že zkusíme studnu zprovoznit. A opravdu, léta nepoužívaná a zanedbaná studna je zcela funkční a může být osazena čerpadlem, které je nutné připojit na elektřinu 220 V. Zprovoznění studny a osazení čerpadlem vyjde obec cca na 35.000 Kč. Ovšem největší práce a náklady jsou s přivedením elektřiny k této studni. Z tohoto důvodu musí být část parku rozkopána a následně opět dána do původního stavu. Výkopové práce a položení kabelu bude provádět stavební firma Červenka Bohumil – BČ, s.r.o., která rovněž realizovala před několika lety celou revitalizaci centrálního parku Ke Tvrzi. Tyto práce proběhnou v pátek 06. 10. 2023 a následně v dalším týdnu bude osazeno čerpadlo a obecní studna bude opět funkční. Ještě letos jsme se rozhodli uschlé stromy v parku vyměnit za novou výsadbu. Na jaře se opět náš park zazelená a bude mít pravidelnou zálivku.

Milí občané, jistě mi dáte za pravdu, že studna mohla být zprovozněna již dávno, ale přinejmenším měla být řešena a zprovozněna v průběhu revitalizace parku.

Dagmar Horevajová, starostka obce