Stočné a jeho výběr nově

Na jednání zastupitelstva bylo 26. listopadu odsouhlaseno stočné ve výši 40 Kč za kubík odkanalizované vody. Zároveň pan starosta avizoval velké změny v jeho výběru – jednotnou zálohu na rok 2013 ve výši 700 Kč na osobu, variabilní symbol pro platby převodem ve tvaru 1+číslo popisné. O co jde?

Stočné nižší
V první řadě stočné nezůstane ve stejné výši jako v předchozích letech proto, že systém nyní provozuje obec. Po očištění od zisku kalkulovaného předchozím provozovatelem jsme navrhli a schválili 40 Kč za kubík odkanalizované vody. Cena je to konečná, ale předpokládáme její další pohyb směrem dolů, pokud nedojde k něčemu, co by tento trend ohrozilo. Musel by to být ale opravdu třeba nějaký nepředvídatelný zásah vyšší moci s fatálními důsledky, protože uvedená cena počítá i s vytvořením fondu oprav a údržby.

Platíme dle spotřeby
Další změna spočívá ve změně výpočtu výše stočného pro jednotlivé domácnosti. Jak jsme byli upozorněni, nesmíme totiž jeho výběr vázat na tzv. směrná čísla, máme-li doma vodoměry. Je to záležitost, jíž jsme nestihli ani přizpůsobit smlouvy, protože byla otevřena až v průběhu podzimu. Povede bohužel k tomu, že ke smlouvám budou uzavřeny dodatky. Na druhou stranu ti z nás, kdo vypouští do kanalizace jen vodu odebranou od Veolie, mohou dosáhnout úspory oproti stočnému vypočítanému podle směrných čísel, podle nichž budou nadále zpoplatněni ti uživatelé, kteří do kanalizace vypouštějí vodu i z vlastního vrtu. Totiž ti, kdo prokáží, že část vody odebrané od Veolie používají na zalévání nebo jako náplň do bazénu (minimálně však 30 kubíků ročně), budou zvýhodněni tak, že jim i odběr z Veolie bude krácen. Půjde ale o případy, které individuálně posoudí obecní úřad a uživatel v takovém případě bude povinen prokázat důvod odpočtu, buď si nainstaluje na vlastní náklady další vodoměr, nebo sám dodá podklady, z nichž bude možno rozdíl vypočítat.

Zálohová platba
Už v září bylo jasné, že další změna spočívá v přechodu na systém zálohových plateb a vyúčtování. Kritické hlasy se samozřejmě objevily, ale pro obec je zajištění průběžného financování systému rozhodující a v souvislosti s přechodem na odečtový výpočet stočného podle odběru vody od Veolie se ukázalo jako správný krok.

Kontrola jako nutné zlo
Snad nemusím připomínat, že obec má jako provozovatel systému právo kontrolovat, zda odběratel využívá systém v souladu s jeho provozními podmínkami a smlouvou.

V kostce
Pokusím se nyní o souhrn výše uvedených informací:
– stočné pro rok 2013: 40 Kč za m3 odkanalizované vody
– jednotná záloha ve výši 700 Kč na osobu
– pro bezhotovostní platby použijte číslo 1 a číslo popisné
– vyúčtování po obdržení dat z vodoměrů od Veolie (obstará obec)
– směrná čísla nadále pro ty, kdo mají vodu z vrtů a studen v domě
– úlevy (zalévání, bazény) či změny pouze po individuální dohodě s obecním úřadem
– podklad pro úlevu dodává odběratel (zvláštní odpočtový vodoměr, fakturace z předchozích let)
– (nejen) odběratel žádající úlevu nebo změnu umožní obci kontrolu.

Závěrem prosím, aby všichni, kdo mají k uvedenému nějaké dotazy či připomínky obecného charakteru, s důvěrou navštívili jednání zastupitelstva obce, kde je rádi vyslechneme a rádi jim odpovíme.
-sob-