Střípky ze zastupitelstva (25.9.2013)

Ve středu 25. září se uskutečnilo první poprázdninové zasedání zastupitelstva. Jeho návštěvníci si mohli zároveň prohlédnout končící výstavu k 760. výročí Předboje.

A co bylo na programu?

Pro začátek jedno rozpočtové opatření.
Letošní páté. Přistoupit k jeho realizaci musíme vždy, když se nějak změní příjmy či výdaje obce oproti plánu, nebo je třeba provést změnu schváleného rozpočtu, která podléhá rozhodnutí zastupitelstva. Tentokrát došlo zvýšení příjmů v celkové částce cca 217 tisíc Kč. Navýšení pochází z podílu na dani z příjmů, loterií a podobných her, ale taky darů od občanů na oslavu předbojského výročí. V neposlední řadě jsme vybrali více na poplatku za komunální odpady, které ovšem takříkajíc „přeposíláme dál“. Výdaje se kromě zmíněných odpadů zvedly na čističce a nějaké peníze bylo nutno přidat na rovněž již zmíněnou oslavu výročí obce. Naopak u výdaje na veřejné osvětlení jde o investici, která snad bude (doslova) vidět – necháváme opravit rozvaděče.

Následovalo schválení dvou věcných břemen pro ČEZ. V obou případech jde o uložení kabelů do obecních pozemků. První v lokalitě Větrná, druhé Pod Kapličkou.

Poté jsme projednali a schválili prodej cca 9 m2 pozemku na Západní Stráni. Na transakci vydělají obě strany. Nejde ale ani tak o peníze jako o výsledný tvar obou parcel, který byl dosud podivně a ne úplně šťastně „vykousnutý“.

Dále jsme schválili prodej části pozemku (p.č. 233/1) pod trafostanicí ČEZ. V průběhu posledních měsíců jde o několikátý případ, kdy si energetický gigant kupuje za cenu schválenou zastupiteli pozemky pod „trafačkami“ (a v jejich bezprostředním okolí, které jsou pro obec tak jako tak pochopitelně nevyužitelné.

Podobně je tomu v případě prodeje 29 m2 pozemku (p.č. 407/1) za mělnickou silnicí, na němž jsou položeny železniční koleje (opět vč. ochranného pásma okolo).  Správa železniční dopravní cesty získá do vlastnictví parcelu, kterou tak jako tak využívá od nepaměti.

V klidu se i přes množství přítomných spokojených i nespokojených rodičů (k tomu viz dále v textu) podařilo zřídit školský výbor. Tento poradní orgán zastupitelstva je jedním z dílčích výsledků několika stížností na činnost MŠ Předboj, které jsme obdrželi krátce před letními prázdninami. Ač jejich šetření dopadlo v zásadě dobře, zkusíme, zda výbor nepomůže v komunikaci mezi zřizovatelem, resp. zastupiteli, rodiči a školkou, ti všichni proto mají ve výboru zastoupení. Z rodičů přitom jak zástupci těch spokojených, tak nespokojenců.

V následné diskusi se probírala následující témata:

Změny na lince 368
Místostarosta Soběslavský informoval, že na lince 368 by mělo dojít od prosince k úpravě dojezdové doby ranního školního spoje tak, aby děti mohly zakupovat 15minutové jízdenky. Na téže lince v tuto chvíli neuvažujeme o znovunavrácení spoje odjíždějícího v 16.15 hod. z Ládví, jehož roční provoz by stál téměř 50 tis. Kč, což je s ohledem na nevytíženost spoje do Předboje neekonomické. Pro srovnání, stejnou částku hradíme za celoroční provoz linky č. 418 do Neratovic.

Zdibský „bypass“
Pan K se zeptal, proč je napojení líbeznického obchvatu realizováno v tak minimalistické podobě. V odpovědi zaznělo, že v současné době je postavení alespoň bypassu (samostatný jízdní pruh k nájezdu na dálnici vedený mimo kruhový objezd) zřejmě maximum možného, i tak snad dojde ke zlepšení dopravní situace. Vzhledem k dalšímu plánovanému zpomalování průjezdu Líbeznicemi je toto řešení ale nedostatečné.

Závora
Pan P se zeptal na závoru v Baštěcké ulici, proslýchá se, že bude odstraněna. Pan starosta obratem ujistil přítomné, že toto opatření natolik pomohlo zklidnění dopravní a bezpečnostní situaci v dané lokalitě, že se zasadíme o to, aby zůstalo zachováno, příslušné podklady obec má.

Co bude se školkou?
Pan místostarosta poté seznámil všechny přítomné s aktuální situací v MŠ Předboj. Oznámil dohodu s paní ředitelkou, která ve funkci i jako učitelka zůstane v MŠ do konce listopadu. Obec nepočítá s dalšími komplikacemi, aktuálně vyhlásíme výběrové řízení na novou ředitelku/ředitele a měli bychom vše zvládnout tak, aby nastoupila/nastoupil od 1. prosince 2013. I v případě, že by se nepodařilo uvedený termín stihnout, počítáme se zachováním provozu MŠ. Pan starosta doplnil podrobnější informace o práci výběrové komise, kdy výsledkem její práce je doporučení zřizovateli konkrétní osoby na funkci ředitele.

Následoval dotaz paní J, zda by bylo možno podrobněji seznámit s konkrétní situací v MŠ. Pan starosta v reakci sdělil, že pro sdělení okolností odchodu by byla vhodná přítomnost paní ředitelky. Stran  stížností sdělil, že zřizovatel je skutečně obdržel. Část jich bylo a je možno vyřídit v rámci zlepšené komunikace mezi MŠ, zřizovatelem a rodiči, část šetřila Česká školní inspekce. Zároveň ale poznamenal, že vždy bude část rodičů spokojena a jiná část nespokojena.

Dotaz paní H směřoval k personálnímu zabezpečení výuky ve školce zejména ve vztahu k předškolákům. V odpovědi zaznělo, že obec chce do budoucna navýšit personál na 3 učitelky, což by mělo situaci stabilizovat. V minulosti nedošlo v této věci k dohodě s vedením MŠ. V souvislosti s navýšením bude ale třeba řešit otázku financování provozu MŠ, ve spolupráci s rodiči.

Pan J pak položil otázku, zda tedy odchází paní ředitelka kvůli tomu, že nechtěla navýšit počet učitelek, ovšem dočkal se opáčení, že to je jeho konstrukce, neboť paní ředitelka neodchází z důvodů na straně zřizovatele. K tomu ještě místostarosta krátce informoval o výsledku šetření obou stížností, žádný z jejich bodů nebyl na odvolání ředitelky.

Závěrem zazněla informace o tom, že již v tuto chvíli paní zastupitelka Bíbrová připravuje vše okolo výběrové komise.

-sob-