Střípky ze zastupitelstva: 16. dubna, díl druhý, diskusní

Bohatá diskuse odstartovaná jednou z občanek, která projevila svoji nespokojenost s cenami za svoz odpadů, následovala po skončení „oficiálního“ programu jednání zastupitelstva.
Ačkoliv naděje na změnu je malá, umírá poslední a paní místostarostka tak provede cenový průzkum, zda by nebylo možné uzavřít smlouvu s jinou svozovou společností, která by služby občanům poskytla levněji. Změna způsobu úhrady však v tuto chvíli není na pořadu dne, neboť obec by musela případný rozdíl doplácet ze svého rozpočtu, na což nemá prostředky.
Všichni přítomní se opět pozastavili nad přeplněností kontejnerů na tříděný odpad. A opět se nakonec shodli, že nesešlapání PET lahví a nerozložení krabic, tedy lenost, je její hlavní příčinou.
Jako velmi zásadní byla prezentována stížnost na dopis, jímž byla stěžovatelka vyzvána, aby neodhazovala odpad ze své zahrádky na cizí pozemek. Poté, co se k tomu přiznala, v podstatě nebylo dále co řešit, snad kromě upozornění, že odpad jen nehyzdí, ale bývá někdy zapalován, zejména nezvedenými výrostky. Celé kauze se pak věnuje obšírněji jiný článek (Nic cizího mi není cizí).
Stížnost padla i kvůli údajné malé informovanosti o konání zasedání zastupitelstva. Nakonec se sice ukázalo, že chyba není na straně úřadu, ale přesto se pokusíme ještě intenzivněji informovat, přidáme hlavně upoutávky v obecním rozhlasu.
Starosta dále upozornil na narůstající množství krádeží a požádal občany, aby si více všímali čehokoliv podezřelého nebo nezvyklého ve svém okolí.
K dotazu na stále se zvětšující haldu zeminy a odpadu ze staveb na jihovýchodním cípu obce bylo sděleno, že z iniciativy Předboje a za pomoci obecní policie byla iniciována schůzka, kde se bude navážka oficiálně řešit.
-sob-