Stavební úpravy budovy obecního úřadu (smlouva uvnitř článku)

Od  25.3. začnou na budově obecního úřadu stavební úpravy týkající se zateplení fasády a výměny oken. Stavební práce budou probíhat předpokládaně do konce května.

Provoz úřadu, knihovny i prodejny potravin by měl proběhnout bez omezení, výjimkou budou dny spojené s výměnou oken, kdy přesný termín včas oznámíme.

Prosíme tedy všechny, kteří se v průběhu stavebních úprav budou pohybovat v okolí budovy obecního úřadu a přiléhající komunikace, aby dbali zvýšené opatrnosti a byli tolerantní k omezení prostoru staveništěm.

Děkujeme.

PP

Zde naleznete smlouvu o dílo.