Šťastný vstup do nového roku,

stálé zdraví a hodně sil všem našim občanům přejí zaměstnanci Obecního úřadu Předboj.