Standard kanalizace obce Předboj

Dokument schválený na posledním zasedání zastupitelstva a závazný pro nově budované části kanalizačního řadu i nové přípojky v již zastavěných částech obce naleznete zde.