Sportovní den v Předboji

Sokol Předboj: „Díky pozitivním ohlasům ke konání Sportovního dne pro děti a dospělé bychom rádi poděkovali členům Sokola Předboj a všem dobrovolníkům za uspořádání této akce.“

Sportovní den pro děti a dospělé se konal dne 20.5.2012 na fotbalovém a multifunkčním hřišti v Předboji. Sešlo se zde 50 dětských sportovců a 30 dospělých sportovců. Děti mohly soutěžit v 8 disciplínách (skok v pytli, opičí dráha, běh s míčkem na lžíci, hod na cíl, běh, hod na koš, hod na plechovky a další). Všechny děti byly odměněny pěknými cenami, které všem udělaly radost a vykouzlily úsměv na tváři. Po soutěžích pro děti se uskutečnily soutěže pro dospělé. Účast dospělých nás velice mile překvapila a musíme říct, že se všichni velice skvěle bavili. Mezi soutěžní disciplíny pro dospělé patřily běh se svázanými nohami, hod vajíčkem, jízda v kolečku, opičí dráha a další. Během celého odpoledne si mohly děti nechat na obličej nakreslit pěkný obrázek pro potěšení.
Celé odpoledne provázelo pěkné počasí, příjemná hudba a skvělá nálada všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že se sportovní den opravdu povedl
, budeme se  snažit (pokud nám to finanční situace umožní) pořádat tuto akci každoročně. Děkujeme za Vaše kladné ohlasy a budeme se těšit, že se potkáme na dalších akcích pořádaných Sokolem Předboj.

S pozdravem,
vedení Sokola Předboj