Spolana – informace o plánovaném cvičení s efekty (středa 9. prosince 2020, cca 9-13 hod.)

Akce proběhne na výcvikovém polygonu areálu Spolany (na pravém břehu Labe) a doprovodí ji akustické i kouřové efekty. Hluku ani dýmu se tedy nelekejte, vše je pod kontrolou.

Plánované cvičení, resp. poskytnutí podpory ze strany spolanských hasičů při asistenci v průběhu experimentu Vysoké školy báňské (fakulty bezpečnostního inženýrství) zahrnuje 3 zkoušky požáru osobního motorového vozidla přepravujícího tlakové propan-butanové láhve používané v domácnosti (s náplní 10 kg a 2 kg).