Smlouva na rekonstrukci čističky uzavřena

Samotné práce by pak měly začít počátkem října, jejich ukončení předpokládáme do poloviny ledna 2015. Dříve se začít nedalo, protáhnul se výběr dodavatele.

Do soutěže o rekonstrukci se přihlásilo šest zájemců, jeden byl vyřazen už po otevření obálky s nabídkou, další pak po jejím vyhodnocení. Nabídky zbylých čtyř zájemců byly vyhodnoceny podle předem známých kritérií (cena, délka záruky, doba realizace) a seřazeny podle dosaženého počtu bodů. Vítěz nakonec ze soutěže odstoupil, takže smlouvu jsme podepsali s druhým zájemcem v pořadí.

A co nás ještě může potkat? Jednak komplikace spojené s tím, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zakázkou zabývat,  jeden z občanů Předboje (tedy nikdo z uchazečů, a to ani potenciálních, ale opravdu jeden z nás) mu zaslal podnět. 

Dále může uvedený úřad ještě obeslat jeden z vyloučených uchazečů.

A konečně nás může zradit, jak už to tak bývá, počasí, přece jen měly původně práce začít o něco dříve.

Věříme ale, že se nevyplní žádný z černých scénářů, vše dobře dopadne a v lednu budeme mít čistírnu schopnou zvládat nejen aktuální množství odpadních vod, ale i zvýšený nátok spojený zejména s další výstavbou v Předboji. A nezanedbatelným efektem je jistě i zvýšení životního komfortu pro obyvatele bydlící v blízkém okolí čističky, kterým by měla nová technologie ulehčit, hlavně pokud se týká zápachu.

Radek Soběslavský, místostarosta