Složení zastupitelstva (2022-2026)

Mgr. Dagmar Horevajová
Bc. Ondřej Pecha
Ing. Marián Kmeč
doc. Ing. Josef Kocourek
Ing. Kateřina Beránková
Ing. David Potůček
Mgr. Radek Soběslavský