Složení výborů

Finanční výbor
doc. Ing. Josef Kocourek, předseda
Ing. David Pšenička
Tomáš Varmuža

Kontrolní výbor
Ing. David Potůček, předseda
Martina Bendová
Marie Marešová

Výbor pro výstavbu a dopravu
Ing. Marián Kmeč, předseda
doc. Ing. Josef Kocourek
Ing. Karel Kodiš

Výbor pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
Bc. Ondřej Pecha, předseda
Martina Bendová
Lubomír Kristlík