Slepá Spojovací a jiné značky

Další opatření, které jsme realizovali v minulých dnech, snad zabrání (nejen) dalšímu poničení dětského hřiště.

Označení ulice Spojovací od křižovatky s Dlouhou značkou „slepá pozemní komunikace“ bylo osazeno jednak jako zábrana k zajíždění mimo vozovku, především ale proto, aby řidiči zejména větších vozidel věděli, že jejich cesta nikam nevede. Otáčení totiž v minulosti vedlo k poničení dětského hřiště.
Stejnou značku jsme přesunuli na křižovatku ulic Spojovací a Na Jaroši.
Zákazem zastavení bude v nejbližší době osazena obslužná komunikace u obecního úřadu směrem ke školce. To proto, že ne každý řidič, dokonce ani když je to zároveň rodič, chápe, že se tam nemá parkovat.
V řešení je také „obratiště“ autobusů, zelenou od policie už máme. Dojde i k faktickému zaslepení Baštěcké, kde dochází k překračování rychlosti až příliš často.

-sob-

slepa dlouha