Setkání s ČSAD a představiteli obcí na trase linky 368

V úterý 20. listopadu se na zámku v Brandýse nad Labem uskutečnilo setkání zástupců ČSAD Střední Čechy, a.s. se zástupci obcí, které tato společnost dopravně obsluhuje. Při té příležitosti se „potkali“ i představitelé obcí na trase linky 368.

Zúčastnili se i pracovníci ROPIDu, Středočeského kraje a pražského Dopravního podniku hl. města Prahy.

Shodou okolností se akce konala v den stvrzení oranžovo-rudé koalice, která by měla příští čtyři roky velet krajskému úřadu. Přesto se přítomní vesměs shodli na tom, že se komunikace směrem od úřadu a spolupráce s ním může jedině zlepšit. Uvidíme.
Dovolím si zmínit jen to nejpodstatnější, co odpoledne zaznělo:
– provozovatel (ČSAD) v posledních dvou letech díky napjatým vztahům s krajem a nevyjasněné dopravní politice neměl prostředky na nákupy nových autobusů,
– linka 368 patří podle statistických údajů k těm nejpřesnějším (tj. dochází k nejmenším odchylkám od jízdních řádů),
– zástupci ROPIDu ujistili přítomné, že nestane-li se nic neočekávaného, měla by být dopravní obslužnost v příštím roce zajištěna v rozsahu roku 2012
– zástupkyně ROPIDu se vyslovila proti dalšímu zvyšování jízdného (a to i v souvislosti s nárůstem DPH), které považuje za kontraproduktivní,
– zástupce kraje se k výši jízdného vyjádřil tak, že jde o politické rozhodnutí (jinak řečeno, vlastně neřekl nic), což nepochybně souvisí s čerstvostí krajské koalice.

V rámci diskuse, která probíhala převážně v separátních kroužcích, jejichž členy byly vždy obce na trase některé z linek PID, jsme si se zástupci obcí Líbeznice a Bašť vyměnili názory na výše uvedenou statistickou přesnost třistašedesátosmičky. V poslední době se nám sešlo několik stížností zejména na některé ranní spoje (odjezd z Předboje okolo 7. hodiny). V této věci jsme jako obec oslovili všechny zúčastněné (ROPID, ČSAD, obec Líbeznice), i když je jasné, že na vině je stále nedořešená dopravní situace právě v Líbeznicích. Bohužel, podle sdělení pana starosty Kupky není líbeznické zastupitelstvo vůbec nakloněno žádnému řešení, které by zrychlilo průjezd alespoň pro hromadnou dopravu, ba naopak. Probíhá ale stále jednání o dořešení zdibského kruhového objezdu, resp. o úpravě nájezdu na dálnici tak, aby se zde netvořily kolony (což platí i pro výjezd z ní). Jako možný termín realizace zmíněné úpravy se rýsuje jaro 2013, ale vše závisí na penězích, politické situaci… V tuto chvíli nelze než poradit využití dřívějších (autobusových) spojů.

I přesto ale spoje linky 368 patří v celodenním průměru k těm nejpřesnějším, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Od 9. prosince nás čeká nový jízdní řád, kde nejpodstatnější změnou bude přidání jednoho odpoledního spoje, který by měl pomoci s dopravou zejména žáků a studentů. Pravdou je, že i v Předboji přibývají, takže nakonec jsme i my přislíbili, že se pokusíme tuto změnu v našem rozpočtu zohlednit, vše ale samozřejmě záleží na tom, jak bude vypadat návrh rozpočtu a jak rozhodne celé zastupitelstvo. Spoj bude zatím v provozu do června a poté bude vyhodnocena jeho vytíženost a rozhodnuto o jeho dalším provozu.

-sob-