Opět po roce: Setkání obcí s ČSAD Střední Čechy

Na úterý 19. listopadu 2013 přichystala společnost ČSAD Střední Čechy, a.s., která zajišťuje i provoz autobusových linek v Předboji, setkání se svými zákazníky – obcemi.

Po přivítání zástupců jednotlivých obcí a partnerských organizací (ROPID, DP hl. města Prahy) přikročil pan ředitel Ševčík ke zhodnocení uplynulého roku.

Konstatoval, že smlouvy pro rok 2013 byly podepsány dříve než loni, již v létě, takže to pomohlo ekonomické stabilizaci společnosti. Nově zajišťuje také náhradní dopravu pro České dráhy a.s. Do provozu byly zařazeny nové autobusy Solaris, SOR a MAN. Za poslední rok také poklesl počet stížností na poskytované služby.

Z negativ zmínil zvyšování nákladů, a to jak vlivem cen PHM, tak naposledy zásahem ČNB, dále mají velký vliv ceny náhradních dílů (např. přední okno autobusu vyjde na 50 tisíc korun). Firma se také stále potýká s kolísavou kvalitou řidičů, kterých by bylo sice dost co do kvantity, ale je třeba je vychovávat. Mimo systém PID také klesají tržby, kdy lidé raději jedou autem ve více lidech, případně prostě nejedou, neboť je vysoká nezaměstnanost.

Rovněž pan ředitel poznamenal, že nové autobusy jsou pořizovány spíše větší, protože to vyžaduje množství cestujících okolo Prahy.

Pokud se týká linky 368, jízdní řád se daří dodržovat ze 76,27 %, ke zpoždění dochází v 22,27 % spojů. Byť se jedná o statistická data, lze z nich dovodit, že přesnost spojů je poměrně dobrá, zpoždění způsobuje především velké množství cestujících platících hotově řidičům a přeplněnost silnic v Praze.

Pro cestující je jistě není nezajímavá informace, že i v roce 2014 ČSAD plánuje mimo jiné také rozšíření on-line sledování provozních parametrů, které má přispět k celkovému zlepšování kvality služeb.

Ohledně integrace zazněla informace, že na přelomu října a listopadu byla konečně schválena. Proces schválení základního integračního dokumentu – záměru, trval rok, během něhož proběhlo na 20 schůzek zástupců Středočeského kraje a Prahy. Začít by přitom měla v oblasti Mělníka a Neratovic. V dohledné době by mělo být zahájeno jednání s jednotlivými obcemi. Informační materiál naleznete zde.

Pokud se týká nákladů na dopravní obslužnost Předboje, kalkulace na příští rok počítá se skutečně drobným navýšením obecních výdajů. Problém je, že již výše zmíněný zásah ČNB může (nejen) služby ČSAD značně prodražit.

-sob-