Líbeznické setkání nad integrací hromadné dopravy, středa 4.6.2014

Avizovaného setkání se zúčastnilo cca 16 občanů, minimálně jeden byl z Březiněvsi. Z pohledu naší obce se k již dříve oznámeným změnám nepřidala žádná další. Dojde ale pravděpodobně k dalšímu časovému posunu, termín 1. 8. 2014 je téměř nereálný.

Důvodem je zablokování jednání o ukončení autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka u stanice metra Ládví ze strany Městské části Praha 8. Březiněves i Ďáblice naopak integraci, a tedy i všem změnám nakloněny jsou. Zástupci ROPIDu přitom vyjádřili přesvědčení, že se jednání podaří odblokovat a zdržení integrace tak nebude příliš dlouhé.

Byli jsme také ujištěni, že zcela určitě nebude konečná autobusů přesunuta do Letňan a nebude se měnit ani rozsah dopravní obslužnosti, protože to by bylo proti smyslu projektu, jehož hlavním cílem je nabídnout občanům cenově i kvalitativně přijatelnou alternativu za individuální dopravu.

Závěrem si dovolím opět shrnout hlavní změny, které čekají nás, Předbojáky: 

– více spojů ve všední dny i o víkendech
– lepší pokrytí večerních i nočních hodin
– rychlejší spojení do Ládví („narovnání“ trasy v Ďáblicích)
– mimo špičku a o víkendech přestupy v Líbeznicích
– jednotný tarif i na dalších, dosud neintegrovaných autobusových linkách.

Věříme, že nepohodlí způsobené avizovanými přestupy mimo špičku a o víkendech bohatě vyváží širší nabídka dopravního spojení.

 -sob-