Sběr nebezpečných odpadů proběhne 16.3.2013

Mobilní sběrna bude přistavena Na Vršku 16.3.2013 od 8.00 do 8.30. Předmět sběru a další informace naleznete zde.