Sběr nebezpečných odpadů 10.11.2012

Mobilní sběrna bude přistavena Na Vršku od 11.30 do 11.50 hod. Bližší informace naleznete zde.