Sběr nebezpečných odpadů (7.10.2017)

Mobilní sběrna bude přistavena od 10.30 do 11.15 hod. na Vršku. Bližší informace a co je předmětem sběru se dočtete zde.