Sběr nebezpečných odpadů (10.4.)

Mobilní sběrna bude přistavena v ulici Na Vršku 10.4.2021 od 10.30 do 11.15 hodin. Podrobný letáček s informacemi co je a není předmětem sběru naleznete zde.