Sázíme stromy se Sázíme stromy, z. ú.

V sobotu 10.11. a v pátek 16.11.2018 proběhne v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů.

Jsme potěšeni, že i naše obec se může účastnit projektu neziskové společnosti Sázíme stromy, z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu stromů a keřů na různých místech republiky.

V našem konkrétním případě bude v zeleném pásu lemující komunikaci Čenkovskou vysázeno 22 stromů jeřábů a 21 keřů dřínů. Místo pro výsadbu bylo vybráno zejména z důvodu doplnění zeleně v části obce, kde probíhá nová výstavba rodinných domů a kde je v současné době veřejné zele nedostatek. Ozelenění bude přispívat k zajištění obnovy biodiverzity v této obytné lokalitě, přínosem pro občany bude zejména v budoucnosti zlepšení prostředí ve smyslu snížení prašnosti a v neposlední řadě se i výrazně zlepší estetický dojem bydlení v této lokalitě.

Celá akce je zajištěna sponzorsky, stromy a keře zakoupily a budou vysazovat společnosti DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. a Holubová advokáti s.r.o.

Tímto společnostem Sázíme stromy, z.ú., DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. a Holubová advokáti s.r.o. jménem obce Předboj děkujeme.