Rozpočtová opatření schválená v roce 2021

Kliknutím na příslušné označení rozpočtového opatření se vám zobrazí jeho text. Rozpočtové opatření obsahuje změnu rozpočtu aktuálního roku.

RO_1_2021 (zveřejněno dne 18. 3. 2021)