Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte naleznete zde.