Rozhodnutí hejtmanky č. 17/2020

Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu je tady.
(Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí č. 16/2020.)