Revitalizace centrálního parku

Již v roce 2016 byl zpracován projekt pro revitalizaci parku v centru obce, který byl opakovaně předkládán do výběrových řízení pro získání dotace, abychom byli byli zařazeni alespoň do „zásobníku“ žadatelů, až nakonec v loňském roce jsme byli úspěšní a obdrželi kýžené rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V současnosti se rozbíhá vlastní realizace, která v sobě zahrnuje kácení zejména chorobami napadených stromů a odstranění přerostlých keřů. Následovat budou terénní úpravy pro přípravu opěrných zídek a chodníčků a na závěr budou vysazeny nové stromy, keře a další rostliny. Pokácet bude nutné 5 vzrostlých stromů, 10 stromů bude zachováno, vysazeno pak bude 22 nových stromů a 666 keřů a jiných rostlin. Celý park bude protkán cestičkami, které budou propojovat i zvoničku, křížek a památník. K cestičkám budou doplněny lavičky, a vzniknou tak pěkná místa k odpočinku a relaxaci při procházkách obcí.

S obnovou parku souvisí i samostatný projekt opravy zvoničky a křížku, jakožto sakrálních památek, který už je před dokončením.

Na oba projekty je poskytována dotace Ministerstva pro místní rozvoj a jsme rádi, že se nám je podařilo realizačně propojit.

Pavla Příšovská, starostka


Přibližná budoucí podoba parku