Revitalizace budovy Obecního úřadu Předboj

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Zde profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. 

Datum vyvěšení: 03. 10. 2014 / 20:17