Rekonstrukce víceúčelového hřiště

V týdnu od 12.9.2016 započnou stavební práce na asfaltovém kurtu v areálu fotbalového hřiště. Jsme velice rádi, že po opakovaných neúspěšných podáních nám pro tento rok byla z Programu Středočeského kraje SFROM přiznána dotace ve výši 500 000,- Kč. Bude se pokládat nový polyuretanový povrch a doplňovat osvětlení kurtu. Práce by měly být ukončeny nejpozději 31.10.2016. Z výše uvedeného důvodu bude v tomto období asfaltové hřiště vyřazeno z provozu, provoz fotbalového hřiště a restaurace bude i nadále nepřerušen, maximálně mohou vzniknout případná omezení ve smyslu průchodu a průjezdu do areálu hřiště v bezprostředním okolí asfaltového kurtu.

Je nám líto, že rekonstrukce bude probíhat v tomto pro sport ještě příznivém počasí, ale jsme vázáni termíny a pokládka nového povrchu je velice závislá na klimatických podmínkách a v pozdějším období by mohla být realizace z důvodu poklesu teplot ohrožena.

Prosíme tedy o dodržování zákazu vstupu na oplocený kurt a o zvýšenou opatrnost při pohybování se v areálu fotbalového hřiště v době rekonstrukce. Děkujeme.

Pavla Příšovská

Smlouva o dílo, na jejímž základě rekonstrukce proběhne, je k dispozici zde.