Rekonstrukce ČOV Předboj

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Zde profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách.  

Datum vyvěšení: 08. 08. 2014 / 08:36