Reakce na článek: Parkování v obytných zónách

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na včerejší článek zveřejněný na webových stránkách obce pod názvem: Parkování v obytných zónách, bychom rádi upřesnili plánovaný postup pro řešení celé situace:

Záměrem Obce není pokutovat každé vozidlo, které se nachází mimo vyhrazené parkovací místo (návštěvy, řemeslníci apod.). Obec, se ve spolupráci s Obecní policií Líbeznice, hodlá zaměřit zejména na zajištění hladkého a bezproblémového průjezdu ulic a obytných zón. Primární snahou je snížit množství špatně zaparkovaných vozidel, které mohou zamezit či znesnadnit průjezd vozidel pro svoz komunálního odpadu či vozidel Integrovaného záchranného sboru. Pro tyto účely a zejména z důvodů eliminace znesnadnění či znemožnění průjezdu ulicí, bude tým ve složení dopravních specialistů a Obecní policie Líbeznice, vytipovávat kritická místa, kterých se to může dotýkat.

Obecní policie Líbeznice bude při namátkových kontrolách shovívavá a bude se zaměřovat zejména na ta vozidla, která jsou zaparkována nevhodně či způsobem, který, jak již bylo zmíněno, znemožní či znesnadní hladký průjezd ulicí.

Pro komplexnější řešení parkování v obci, je do budoucna plánován projekt „Doprava v klidu“, díky němuž budou parkovací místa zřetelně vymezena a označena. Realizace tohoto dopravního opatření je v plánu na jaře roku 2024.

Děkujeme za pochopení!

Obecní úřad