„Čmelák“ nad předbojskými střechami (AKTUALIZOVÁNO 25.7.2014)

Nejen zde v diskusním fóru, ale i na jednání zastupitelstva a během dne prostřednictvím telefonů se nemálo Předbojáků zajímalo o včerejší údajně velmi nízké přelety nad našimi domy.

Vše vyjasnil zástupce společnosti ZEVOS s.r.o, který na přímý dotaz pana starosty sdělil, že se uskutečnilo letecké ošetření řepkových polí a přítomné (dotaz byl zodpovězen při jednání zastupitelstva) ujistil, že na jiné plodiny by ani v případě zásahu neměla mít účinná látka žádný vliv.

Pan starosta připomněl, že při akcích podobného rozsahu, je-li jejich den konání známý předem, je možné a velmi vhodné informovat obecní úřad, který je může oznámit rozhlasem a na webových stránkách a předejít tak případným nedorozuměním. Tentokrát jsme bohužel na úřad žádné upozornění neobdrželi, ale šlo o ojedinělé opomenutí.

Pokud se ale týká výškové hladiny přeletů letadla, je třeba zaslat stížnost vybavenou fotografií nebo zvukově obrazovým záznamem Úřadu pro civilní letectví, který je vybaven příslušnými kompetencemi a tyto stížnosti řeší. Můžete je poslat přímo na e-mail nozina@caa.cz pana Ing. Nožiny. Pokud ji adresujete úřadu, předáme ji na uvedenou adresu.

-sob-

Odpověď na stížnost občanů:

Dobrý den pane Soběslavský,

 

dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našeho šetření.

 

Na základě Vámi předaných materiálů, dokumentace předložené leteckou společností, jenž prováděla předmětnou leteckou činnost a po vyslechnutí pilota došel úřad k závěru, že nebylo prokázáno porušení leteckých předpisů. Z tohoto důvodu nebyly shledány důvody k zahájení řízení z moci úřední.

 

Máte-li k této věci další dotazy neváhejte se na mně obrátit.

 

S pozdravem

 

Miroslav Jalůvka

Vedoucí referátu leteckých prací

Úřad pro civilní letectví