Provozní řád předbojské čistírny odpadních vod, povolení k nakládání s vodami

Provozní řád naleznete zde.

Povolení si můžete prohlédnout či stáhnout odtud.