Protokoly o schvalování účetní uzávěrky za rok 2016

Protokoly Obce Předboj a  MŠ Předboj naleznete zde.