Připomínáme: Podzimní sběr zahradního odpadu – 25. 11. 2023

Vážení občané,

25. listopadu, v době od 8 do 12 hodin, proběhne v obci Předboj, podzimní sběr zahradního odpadu rostlinného původu.

Na určeném místě (tj. na konci ulice Hlavní, ve směru na Panenské Břežany, po pravé straně za lesíkem) můžete pracovníkům údržby obce předat zahradní odpad, který se nevejde do plastových popelnic na BIO odpad, jako jsou větve, listí a odřezky ze stromů a keřů.

Upozornění!

Tento prostor je určen pouze jako meziskládka odpadu rostlinného původu pro potřeby údržby obce Předboj. Je zakázáno zde odkládat jakýkoli jiný odpad. Zahradní odpad rostlinného původu lze ukládat pouze v době určené obcí a za přítomnosti zaměstnanců údržby obce Předboj.

Vyzýváme občany obce Předboj, aby zahradní odpad rostlinného původu, nevyváželi na obecní skládku v obci Kojetice! S obcí Kojetice nemá obec Předboj ŽÁDNÝ smluvní vztah na využívání této skládky. Ukládání odpadu na tuto skládku bude monitorováno kamerovým systémem obce a pokutováno.

Váš obecní úřad