Pozvánka na setkání rodičů dětí naší Mateřské školy Předboj

Vážení spoluobčané, milí rodiče,

s ohledem na některé informace, které se v obci objevily v souvislosti se změnou v osobě ředitele Mateřské školy Předboj, příspěvkové organizace, které je Obec Předboj zřizovatelem, si Vás dovolujeme informovat, že vedení obce bylo rezignací ředitelky mateřské školy postaveno do situace, kdy mělo pouze 15 pracovních dnů na hledání nového dočasného ředitele a během takto krátké doby nelze vyhlásit řádné výběrové řízení na tuto funkci dle školského zákona.

I přes tuto nečekanou skutečnost, kdy stávající ředitelka MŠ rezignovala, se podařilo najít tzv. dočasného ředitele, který zabezpečí chod mateřské školy do ukončení výběrového řízení (je třeba zdůraznit, že byl osloven větší počet osob, avšak nikdo nebyl ochoten tak rychle a v takové situaci tuto funkci přijmout).

Předání celé agendy mezi rezignující ředitelkou a novým tzv. dočasným ředitelem proběhlo dne 31.1.2023 a novému řediteli při výkonu jeho funkce (je časově omezená ukončením výběrového řízení) přeje vedení obce hodně úspěchů. Současně vedení obce tímto ještě jednou děkuje Ing. Kateřině Beránkové, bývalé ředitelce Mateřské školy Předboj za její práci pro MŠ.

Dne 30.1.2023 se nám podařilo dohodnout s ředitelem Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice, příspěvkové organizace, PhDr. Františkem Gruntem, návštěvu na setkání s rodiči našich předškoláků k zajištění školské kapacity pro školní rok 2023/2024. Setkání rodičů dětí z naší mateřské školy s ředitelem líbeznické školy a s novým ředitelem MŠ Předboj proběhne dne 28.2.2023 od 18:00 hod. v prostoru „Sýpky“ v Yard Resortu, Ke Tvrzi 7, 250 72, Předboj. Pozvánku na toto setkání naleznete zde.

 

Mgr. Dagmar Horevajová, starostka obce Předboj

Bc. Ondřej Pecha, místostarosta obce Předboj