Porucha na elektrickém vedení VN

Vážení občané,

dle sdělení ČEZ distribuce, z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek, docházelo k výpadkům na linkách vysokého napětí. Pro ověření situace použijte aplikaci ČEZ Distribuce na stránkách bezstavy.cz.