Poplatky pro rok 2013

Poplatky za svoz komunálního odpadu, za psa a likvidaci odpadních vod je možno uhradit od 2.1.2013 o úředních hodinách pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hod. a od 17 do 19 hod.

Přehled plateb zde.