Poplatky aktuálně

Stočné je stanoveno pro rok 2020 jako v předchozích letech ve stejné výši 40 Kč za m3. Aktuálně se v souladu smlouvami o odvádění odpadních vod platí pouze zálohy na stočné ve výši 700 Kč za osobu. Vyučtování a doplatky budou známy v lednu.

Stejně tak ceny za svoz odpadu budou oznámeny a platby přijímány až v průběhu ledna.