Poplatky – aktuálně (pro rok 2015)

Jako každý rok, tak i pro rok 2015 bude potřeba uhradit tyto poplatky:

Komunální odpad: 1 620,-/120l (vývoz 1x za týden), 1 200,-/120l (vývoz 1x za 14 dní) nebo 1 100,-/80l (osamělé osoby v důchodu nebo na dávkách státní sociální podpory), v.s. 2+vaše číslo popisné. Známky bude možné vyzvednout v druhé polovině ledna po jejich obdržení od spol. SITA. cz. Známka z roku 2014 platí až do konce ledna 2015. Od 1.2.2015 nebudou nádoby bez nové známky vyvezeny.

Pes: 200,-Kč, v.s.3+vaše číslo popisné

Bioodpad: zatím se neplatí (předpokládaně až 3/2015)

Záloha na stočné na rok 2015, splatná dle Smlouvy 15.12.2014: 700,-/osoba, v.s. 1+vaše č.p.

Platba je možná přímo na OÚ v hotovosti nebo převodem na účet obce.