Pohyb a venčení psů bez vodítek a náhubků (AKTUALIZOVÁNO)

Na uvedený negativní jev tentokrát upozorňuje nikoli obecní úřad, ale čtenářka a především předbojská občanka. Proč?

V naší obci je zakázáno venčit psí miláčky bez vodítka. To ovšem neplatí mj. pro jistou slečnu či paní, která pravidelně venčí, prohání a cvičí své tři velké psy na poli opravdu nedaleko zástavby rodinných domů. Bydlíme v ulici U Prutníku a téměř každý den tuto osobu vidíme před námi na poli. Již několikrát jsme ji upozorňovali, aby psy okamžitě dala na vodítko, ale této paní je to očividně absolutně jedno.

A 28. dubna se tito „roztomilí psíci“ objevili až u nás na terase, protože honili naše dvě kočky… Pole je opravdu blízko, často si tam navíc hrají děti, pouštějí draky, letadla…

Pokud se proti této „milé“ paní hned něco nepodnikne, brzy se stane nějaké neštěstí!

-dhor a kol.-

Obecní úřad doplňuje, že od autorů článku obdržel i fotografie, na nichž je dobře vidět, že psi se skutečně pohybují na volno v bezprostřední blízkosti zástavby. Věc tak postupujeme k vyřízení obecní policii a zároveň jsme nuceni konstatovat, že podobný přístup jednoho pejskaře může způsobit problémy všem ostatním majitelům psů. V minulých letech se horko těžko podařilo omezit výskyt psích exkrementů a psi jsou venčeni na vodítkách. Mimo zástavbu a v bezpečné vzdálenosti od ní pejskaři psy nechávají proběhnout. Budiž. Pokud je ale nejsou schopni zvládnout (viz text výše), bude muset nastoupit další restrikce?

-sob-

Zřejmě v reakci na výše uvedený text jsme obdrželi následující:

Určitě je právem každého domáhat se dodržování předpisů a vyhlášek ze strany spoluobčanů. Venčení psů podléhá určitým pravidlům a většina Předbojáků je dodržuje. Ty ostatní je třeba postihovat. O tom žádná diskuse. V obci a obytné zóně ovšem platí i další pravidla. Stěžovat si na přestupky druhých by měli zejména ti, kteří mají absolutní jistotu, že se sami porušování jiných předpisů nedopouštějí.
Nabízí se proto parafráze dopisu čtenářky a občanky Předboje – aneb Zameťme si každý před vlastním prahem.
 
Nejen v naší obci je zakázáno jezdit v obytné zóně více než 20 km/h. To ovšem neplatí mj. pro jistou slečnu či paní, která pravidelně prohání své velké auto po asfaltu opravdu nedaleko plotů rodinných domů. Bydlíme v ulici U Prutníku a téměř každý den tuto osobu vidíme před námi profičet. Již několikrát jsme ji upozorňovali, aby rychlost okamžitě snížila, ale této paní je to očividně absolutně jedno.
 
Silnice obytné zóny je opravdu úzká, často si tam navíc hrají děti, pouštějí draky, letadla…
 
Pokud se proti této „milé“ paní hned něco nepodnikne, brzy se stane nějaké neštěstí!

-BMC a kol.-