Poděkování jednotkám SDH Města Neratovice, Města Odolena Voda a obce Líbeznice. Slavnostní předání daru na Měú Neratovice.

Vážení spoluobčané,

 

Od 23.12. 2023 se obec Předboj vlivem extrémních srážek a táním sněhu potýkala se značnými záplavami, které zasáhly dvě lokality katastru obce Předboj. Došlo k zaplavení dětského hřiště, místních komunikací, zahrad a zahradních domků u několika rodinných domů, a to v ulici Spojovací a v lokalitě Okružní a Břežanská. Tuto nečekanou událost, na kterou jsme nebyli připraveni a která se v minulosti v naší obci v takovém rozsahu nevyskytovala, řešila jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Neratovice, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Líbeznice a jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Odolena Voda.

 

Všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů a všem zasahujícím hasičům zcela upřímně touto cestou děkujeme za rychlou a nezištnou pomoc, vysoké pracovní a osobní nasazení, profesionální a bezproblémovou práci během odčerpávání vody z postižených lokalit. Bez pomoci členů a techniky jednotek SDH by bylo velmi složité zajistit bezpečnost, ochranu majetku a zvládnou tuto nečekanou situaci. Všem jednotkám dobrovolných hasičů tedy patří náš upřímný obdiv, vděk i hluboké morální ocenění.

 

Za tento počin poskytlo vedení obce finanční dar ve výši 10.000 Kč jednotce dobrovolných hasičů obce Líbeznice, dar ve výši 10.000 Kč jednotce dobrovolných hasičů Města Odolena Voda a věcný dar v hodnotě 15.699 Kč náležel jednotce dobrovolných hasičů Města Neratovice Hasiči si vybrali dva detektory pohybu MDA moutionSCOUT K-T verze s klíčem a teplotním senzorem. Osobní výstražný bezpečnostní systém MoutionSCOUT je užitečným pomocníkem zasahujících hasičů, kteří se pohybují v nebezpečném, stísněném či orientačně složitém prostředí, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu. Přístroj je odborné veřejnosti známý spíše pod pojmem „mrtvý muž“. MoutionSCOUT pracuje jako lokátor pohybu uživatele. Pokud přístroj nezaznamená po dobu 25s žádný pohyb uživatele, začne vydávat stupňující se akustický signál, který má okolí upozornit na imobilitu uživatele. Teplotní čidlo slouží zejména u hasičů jako ochrana uživatele před vznikem tepelného šoku.

Ke slavnostnímu předání došlo 01. 02. 2024, kdy jsme se v 9:00 hodin sešli na Městském úřadu v Neratovicích, kde v kanceláři starosty Města Neratovice slavnostní předání věcného daru proběhlo. Slavnostního předání se zúčastnili za Obec Předboj starostka Mgr. Dagmar Horevajová a místostarosta Bc. Ondřej Pecha a za Město Neratovice starosta Ing. Roman Kroužecký, Lic. Antonín Štromajer za odbor krizového řízení, Milan Valášek, hasič a velitel jednotky SDH a Jan Gabris, hasič a velitel družstva SDH. Součástí slavnostního předání byl i podpis smlouvy a samozřejmě velké poděkování.