Plán rozvoje na období 2019-2022

Plán rozvoje obce na roky 2019-2022 byl Zastupitelstvem obce Předboj schválen 30. 1. 2019 a naleznete ho tady

 

Relativně malou obec, jako je ta naše, čeká další náročné období, zejména proto, že řada z plánů na zvýšení kvality života je závislá buď na přidělení prostředků z některého z dotačních titulů, nebo na překonání mnoha, zejména byrokratických, překážek, případně na obou těchto faktorech. 

Přesto věříme, že za další čtyři roky se posuneme o kus dál. 

A otevřeni jsme i dalším nápadům. Sem s nimi!