Předbojské zprávy bilancují

I díky nadšené dobrovolné práci je obecní zpravodaj finančně soběstačný.

V roce 2011vydělaly naše noviny na inzerci 1200 korun, v roce 2012 pak korun 5000. Není to moc, ale při nákladech ve výši 25 hal. za stránku, tj. 1-2 koruny za jeden výtisk při 4 vydáních ročně je patrné, že je obecní zpravodaj finančně soběstačný *.

Velký dík ovšem patří naší editorce, která se novin ujala a sestavuje je zcela nezištně. Věřím, že se nikdo neurazí, když ji navíc pochválím za jejich technickou úroveň.

-sob-
(* Do nákladů nebyly zahrnuty fixní výdaje na provoz tiskárny, které bychom hradili ve stejné výši, i kdybychom noviny nevydávali.)