Předboj v Dejvicích

Pan starosta s 1. místostarostou se jako první obyvatelé Předboje seznámili s výsledky práce budoucích architektů, v současné době studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří v Ústavu urbanistiky pod vedením doc. Jehlíka ukázali, že opravdu mají talent.

Na podzim jste mohli v předbojských ulicích i v okolí vesnice potkat mladé lidi s fotoaparáty či skicáři zahleděné tu do okolní krajiny, tu do zahrad nebo nezastavěných prostor. Studenti si tak mapovali naši obec, jejíž stávající a budoucí podoba se jim v zimním semestru „stala osudnou“. Měli totiž za úkol vyhledat slabá a silná místa Předboje a vymyslet, co by se dalo změnit, vylepšit nebo třeba i nechat ve stávající podobě, aby byla naše vesnice dobrým místem pro život.
A nutno říct, že se se svým úkolem vesměs vypořádali se ctí, i když samozřejmě každý po svém (a zkoušku dostali všichni). Nezatíženi nutností respektovat vlastnické vztahy, sousedské vazby a další překážky většinou přesně vystihli, co nás těší i trápí.
Na fotografii nabízíme jen velmi slabou ochutnávku výsledků jejich práce, s nimiž se můžete seznámit na výstavě, kterou pro vás připravujeme přímo v Předboji. Sledujte proto webové stránky, kde brzy zveřejníme podrobnosti.
(sob)