Předboj nově v MASce

Nejde o dozvuk masopustních rejů. Obec Předboj spolu s dalšími obcemi v okolí iniciovala v lednu vznik MAS Nad Prahou. Co znamená ta zkratka? V češtině se vžilo označení místní akční skupina. V článku z pera líbeznického starosty Martina Kupky se dozvíte, k čemu taková „MASka“ je.

„Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná aktivita obcí, neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při realizaci potřebných a zajímavých projektů. O tom by v předchozí éře nemohla být řeč. Původní anglický název by se měl doslova překládat místní skupina akce,“ vysvětluje náměstek ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Jan Havlíček.
Místní akční skupiny jsou zároveň jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU. „Do středočeských obcí, které se do MAS zapojily, plynulo v posledních pěti letech necelých 600 miliónů korun. Pomohly na světlo celé řadě drobných projektů. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat centra pro volný čas. Vznikala drobná sportoviště a dětská hřiště. Podnikatelé se dostali k moderním výrobním technologiím,“ zmiňuje úspěšné projekty Jan Havlíček.
Prvním krokem při vzniku MAS je spojit území obcí a měst pod jedním regionem. Čím větší toto území je, tím větší obnos peněz bude možné pro region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahrnuje zatím 25 obcí od pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existující mikroregiony – Dolní Povltaví a Region povodí Mratínského potoka.
Do poloviny února se do MAS Nad Prahu stihlo zapojit téměř 30 neziskových organizací a podnikatelů. Přistoupit bude samozřejmě možné i kdykoli později.
Úkolem MAS v následujících měsících letošního roku bude připravit strategii rozvoje území a pravidla pro nakládaní s evropskými dotacemi. Jednou z předností tohoto způsobu rozdělování prostředků je to, že k němu nedochází ve vzdálených krajských nebo státních úřadech, ale přímo v místě a o úspěchu jednotlivých projektů rozhodují místní lidé ze samospráv, z řad neziskovek a podnikatelů. „S každým rozdělováním finančních prostředků jsou spojeny komplikace a nezbytná administrativa. Museli jsme se ale rozhodnout, zda necháme příležitost plavat, nebo tohle rozdělování jako nutné zlo uneseme. Dali jsme přednost tomu druhému s tím, že se budeme všemi silami snažit byrokracii omezovat,“ vysvětluje Jan Havlíček a zdůrazňuje, že zejména pro neziskové organizace to může být důležitá pomoc. Všechny ostatní zdroje dotací pro ně totiž postupně zanikly. „V balíku peněz určených k přerozdělení prostřednictvím MAS by naopak mohlo prostředků v budoucím období od roku 2014 dokonce přibývat. Evropská unie totiž rozdělování prostředků touto formou v menších regionech podporuje,“ dodává Jan Havlíček.
„Byl bych moc rád, kdyby nakonec MAS Nad Prahou nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo se ji spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře fungujících MASkách ve středních Čechách se to opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzájemně pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným slepým uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží,“ shrnuje Jan Havlíček.
Martin Kupka