PARKOVÁNÍ V OBYTNÝCH ZÓNÁCH NAŠÍ OBCE

Vážení spoluobčané,

na základě opakovaných stížností občanů na parkování v obytných zónách obce Předboj, především v lokalitě Západní Stráň, si Vás dovolujeme upozornit, že parkování v obytné zóně je upraveno ustanovením § 39 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které mimo jiné povoluje parkování v obytné zóně pouze na místech, které jsou označena jako parkoviště. Za nerespektování tohoto ustanovení může být uložena pokuta až do výše 2 000 Kč.

Na základě této skutečnosti a po dohodě s Obecní policií Líbeznice, proběhne v následujících měsících zvýšená kontrola parkování v obytných zónách naší obce. Tímto žádáme všechny občany o respektování nejen zákazu parkování na místních komunikací v obytných zónách, ale i dalšího dopravního značení v naší obci.

Váš obecní úřad