Paleontologická zajímavost

V druhohorách, v době křídové, se snížila krajina českého severovýchodu až k Litoměřicům, do této sníženiny vniklo od severu mělké křídové moře, které zde zůstalo až do konce křídy a vytvořilo velký záliv.

V místech, která byla zatopena, se usazovaly mocné hlinitopísčité nánosy. Později moře ustoupilo, zanechalo souvrství, jedním z nich jsou Korycanské vrstvy, bohaté na zkameněliny. V minulosti zde bývaly lomy na vápenec. Známý paleontolog A. Frič zde prováděl výzkumy a sběry, kterými jsou obohaceny sbírky Národního muzea v Praze. Stáří zkameněliny nalezené v katastru obce Předboj je odhadováno na 88 milionů let.