Nález psa

V ulici U Kůlen byl nalezen pes bez známky a čipu. Pokud ho někdo hledáte, obraťte se na Obecní policii v Líbeznicích.

zde

Upozornění obecní policie – KRÁDEŽE KOL

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V posledních několika týdnech došlo v okolních obcích ke krádežím nezajištěných jízdních kol z oplocených pozemků u domu. Zajistěte prosím svá jízdní kola před krádeží umístěním do garáže nebo jiných prostor. V případě pohybu podezřelých osob v okolí …

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku spol. ČEZ …