Odstávka kanalizace v naší obci 8.6.2021

Důležité !!!

Upozorňujeme občany a každou domácnost či stavebníky, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci, že je nezbytné, aby v úterý 8.6. 2021 ráno (nejpozději do 6.30 hod.) byly odstaveny čerpací jímky  v domácnostech. Bližší informace naleznete ve svých poštovních …

Další sakury

Tentokrát jsme pro nás všechny zasadili stromky v Nové ulici a na dětském hřišti.

Výsadba byla financována z vlastních zdrojů obce, bez dotace, resp. z darů na zeleň.…