Střípky ze zastupitelstva (18.6.2012)

V pondělí se naposledy před letními prázdninami sešlo ke svému jednání obecní zastupitelstvo.

Na svém programu mělo projednání dvou smluv o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy týkající se ulice Zahradní a konečně stanovení cen za pronájmy obecních pozemků určených k …

Sekání pozemků

Stejně jako loni i v současné době vyzýváme dopisem vlastníky pozemků v Předboji k jejich údržbě, tj. zejména posekání vzrostlého plevele. Setkáváme se pak pochopitelně i s negativními reakcemi a/nebo dotazy, co nám umožňuje podobné výzvy rozesílat.

Každý vlastník je …